+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ на АЕЦ Гьосген


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Гьосген
  • Период за изпълнение:
    Април 2019 – Октомври 2019

Възложител

АЕЦ Гьосген (Kernkraftwerk Gösgen, KKG) се намира в община Даникен, в кантона Золотурн, Швейцария на брега на река Аар. АЕЦ Гьосген се оперира от публично частната компания АЕЦ Гьосген-Даникен АД (Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG).

АЕЦ Гьосген има реакторна инсталация с леководен реактор с вода под налягане произведен и доставен от германската компания Обединение на Германските АЕЦ АД (German Kraftwerk Union AG), която в последствие е преименувана на Сименс АД (Siemens AG), в последствие част от Арева и сега част от Фраматом. Активната зона съдържа 177 топлоотделящи касети (ТОК), в 48 от които са предвидени канали за органите за регулиране на мощността. Всяка ТОК съдържа 225 позиции, но само 205 (204 при MOX гориво) от тях са за топлоотделящи елемента (ТОЕ). Останалите 20 канала са предвидени за органите за регулиране на мощността. Номиналните параметри на РИ са 324 C и 153 bar. Топлинната мощност на РИ е 3002 MW при номинални параметри.

Реакторната инсталация има 3 кръга за циркулация на топлоносител и съответно 3 парогенератора от вертикален тип. Номиналните параметри на парата по II контур са 65 bar и 280 °C. Турбината се състои от един цилиндър високо налягане и 3 цилиндъра ниско налягане. Нетната електрическа мощност, която се доставя до електрическата мрежа (400 kV) е 970 MW.

Обхват на проекта

Основната цел на този проект се заключва в изпълнение на спектър от детерминистични анализи на безопасността, свързани с усъвършестване на модела на TRACE за АЕЦ Гьосген, което включва следните задачи:

  • Разработване и тестване на 3 различни нодализационни схеми на активната зона, като се провеждат сравнителни анализи за 3 различни диаметри течове от I контур
  • Усъвършенстване на модела на компенсатора на налягането (КН) с цел използването му при разхлаждане със специалната система за въвеждане на бор (TA81,82) с провеждане на необходимите валидационни анализи
  • Усъвършенстване на модела по II контур (ПГ) и БРУ-К с цел отработване параметрите на парата при работа на БРУ-К, с провеждане на съответните сравнителни анализи.

Всичките задачи в проекта целят подобряване на възможностите на модела с цел разширяване на спектъра от аварии, за които е приложим.

Резултати

Моделът на АЕЦ Гьосген за проектни аварии е разработен чрез програмният продукт TRACE, като за целите на този проект са разработени няколко варианта за изследване на влиянието на нодализационната схема върху резултатите за максималната температура на обвивката на ТОЕ и компютърното време необходимо за пресмятане на анализите с различните нодализации. В резултат от тази задача е възприет модел на активната зона с 34 аксиални нода и 7 канала.

Моделът на компенсатора на налягане е оптимизиран с цел да се симулират аварийни сценарии с подаване на вода от специалната система за въвеждане на бор (TA81,82) в компенсатора.

Измененията в модела по II контур (БРУ-К и парни линии) подобриха реакцията на параметрите на пара при работа на БРУ-К.