+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК на АЕЦ Гьосген: Усъвършенстване на модела TRACE-ККГ по проект ERNOS на АЕЦ Гьосген


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Гьосген
  • Период за изпълнение:
    Март 2018 – Април 2018

Възложител

АЕЦ Гьосген (Kernkraftwerk Gösgen, KKG) се намира в община Даникен, в кантона Золотурн, Швейцария на брега на река Аар. АЕЦ Гьосген се оперира от публично частната компания АЕЦ Гьосген-Даникен АД (Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG).

АЕЦ Гьосген има реакторна инсталация (РИ) с леководен реактор с вода под налягане произведен и доставен от германската компания Обединение на Германските АЕЦ АД (German Kraftwerk Union AG), която в последствие е преименувана на Сименс АД, в последствие част от Арева НП и сега част от Фраматом. Активната зона съдържа 177 топлоотделящи касети (ТОК), в 48 от които са предвидени канали за органите за регулиране на мощността. Всяка ТОК съдържа 225 позиции, но само 205 (204 при MOX гориво) от тях са за топлоотделящи елемента (ТОЕ). Останалите 20 канала са предвидени за органите за регулиране на мощността. Номиналните параметри на РИ са 324 C и 153 bar. Топлинната мощност на РИ е 3002 MW при номинални параметри.

РИ има 3 кръга за циркулация на топлоносител и съответно 3 парогенератора от вертикален тип. Номиналните параметри на парата по II контур са 65 bar и 280 °C. Турбината се състои от един цилиндър високо налягане и 3 цилиндъра ниско налягане. Нетната електрическа мощност, която се доставя до електрическата мрежа (400 kV) е 970 MW.

Обхват на проекта

В рамките на този проект са извършени промени в модела на реакторната инсталация (разработен с програмния продукт TRACE), чрез които да се изследват нови стратегии за управление на надпроектни аварии (без стопяване на горивото).

Обемът от изпълнените по договора дейности може да се обобщи както следва:

  • Адаптиране на термохидравличния модел за оценка на режими с надпроектни аварии
  • Изпълнение на детерминистични анализи на безопасността за спектър от аварии с малък теч от първи контур (Dn 25)
  • Изпълнение на детерминистични анализи на безопасността за спектър от аварии със среден теч от първи контур (Dn 50)
  • Изпълнение на детерминистични анализи на безопасността за спектър от аварии с голям теч от първи контур (Dn100).

Основните критерии за успех са температура на обвивка на ТОЕ (под 800 °C или над 800 °C, но под 1200 °C за кратък период от време) и стабилна работа (поток) на допълнително аварийните помпи за подхранване на I контур TH17D001 и/или TH37D001.

Резултати

Моделът на АЕЦ Гьосген за проектни и надпроектни аварии без стопяване на горивото е разработен чрез програмният продукт TRACE, като за целите на този проект е адаптиран за анализ на стратегиите разработени в рамките на проектът ERNOS.

Тези стратегии включват както автоматично отваряне и включване в режим на разхлаждане на БРУ-А със скорост 100 К/час, така и включването в работа на допълнително аварийните помпи за подхранване на I контур (TH17, 37D001) от оператор.

Резултатите от проведените пресмятания са анализирани както от гледна точка на поведение на основните параметри на РИ, така и от гледна точка на изпълнението на критериите за успех.

При всички анализирани случаи е заключено, че наличната конфигурация от системи за безопасност, заедно с автоматичното разхлаждане по II контур води до стабилно студено състояния на РИ.