+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Подобряване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген.

Обобщение

 • Възложител:
  Kernkraftwerk Gösgen (Gösgen NPP), Швейцария
 • период за изпълнение:
  Юли 2018 – Януари 2019
 • Стойост на договора:
  67 828 BGN

Проект

Инженерни услуги и поддръжка по ОК: Приложение и подобряване на модела TRACE.
Разширяване на модела TRACE за АЕЦ Гьосген за MSLB и MB LOCA

Цели на проекта

Основните цели на този проект са, както следва:

 • Внедряване на подобрения и оптимизации на модели на централи (Main и GUI модели).
 • Да се ​​представят резултати от изчисленията на два сценария MSLB (със и без прилагане на кривите на реактивност), които са извършени с компютърния код TRACE V5.0 чрез прилагане на модела на завода KKG, и да се сравнят със съответния S-RELAP5 изчисления;
 • Да се ​​представят резултати от изчисленията на MB LOCA и MSLB сценарии с прилагане на модифицирания и оптимизиран модел на изолация и да се сравнят ефективността на херметичността със съответните MELSIM изчисления. Двата анализирани сценария (MB LOCA и MSLB) са избрани, за да се увеличи максимално енергията, освободена в херметичността, така че налягането в херметичността може да се повиши бързо.
 • Да се ​​опише хронологията на основните събития по време на развитието на аварията.
 • Да анализира резултатите и да направи заключения.
 • Да представи графично основните параметри от съответните изчисления за избраните сценарии.

Обхват на проекта

Обхватът на изчисленията обхваща следните сценарии:

 • Сценарий 1: Двойно прекъсване на главен паропровод 1 преди MSIV без активиране на кривите на празни реактивност – този сценарий се сравнява с изчислението на S-RELAP5 и е документиран подробно.
 • Сценарий 2: Двустранно прекъсване на главен паропровод 1 преди MSIV с активиране на кривите на реактивност – този сценарий се сравнява с изчислението на S-RELAP5 и е документиран подробно.
 • Сценарий 3: MB LOCA вътре в херметичността от студен крак 2 (380 cm2) – този сценарий се изпълнява само за оценка на модернизирания модел на херметизация, който е разработен в рамките на текущия проект (целта е само оценка на налягането и температурата в херметичността) . Резултатите за ефективността на изолацията се сравняват с изчислението на MELSIM и са документирани подробно.
 • Сценарий 4: Еднократно прекъсване на главния паропровод 1 вътре в херметичността с активиране на кривите на празни реактивност – този сценарий се изпълнява само за оценка на модернизирания модел на херметизация, който е разработен в рамките на текущия проект (целта е само херметично налягане и оценка на температурата). Резултатите за ефективността на херметичността се сравняват с изчисляването на MELSIM и са документирани подробно.

 

Резултати от проекта

 • Получаване на прозрения от сравнението между TRACE и S-RELAP5 прогнози за прекъсване на главния паропровод преди MSIV1 с (Сценарий 1) и без (Сценарий 2) опция за обратна връзка за реактивност на празни криви.
 • Оценка на резултатите за MB LOCA и MSLB: сравнение TRACE срещу MELSIM за отговора на ограничаване.

Представяне на доброто съгласие между резултатите, предвидени от модела TRACE_KKG, спрямо резултатите от моделите MELSIM и S-RELAP5 за разглеждания IE (виж Фигура 7 ÷ Фигура 11).