+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ АЕЦ Козлодуй


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
  • период за изпълнение:
    Септември 2023 – Септември 2025
  • Бюджет:
    702 690 EUR
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

Обект

Предмет на задачата е модернизация на технически средства на аварийна и предупредителна защита (АПЗ), автоматичен регулатор на мощността (АРМ) и апаратура за разтоварване и ограничаване на мощността (АРОМ) в обема на съществуващия проект (два независими три канални комплекти) инсталирани в АЕЦ Козлодуй, блокове 5 и 6.

Обхват на проекта

Обема на извършената услуга включва проектиране, извършване на авторски надзор при монтаж и технически услуги за получаване на разрешение от АЯР.