+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Модернизация TXS на ДГС


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
  • период за изпълнение:
    Януари 2022 – декември 2024
  • Бюджет:
    18 381 000 EUR

Обхват на проекта

Техническо обслужване на системи и оборудване – произведени, доставени и инсталирани от фирма AREVA NP Gmbh и SIEMENS AG на ОРУ, БПС и 5 и 6 ЕБ на АЕЦ “Казлодуй” ЕАД съгласно одобрено техническо задание, работна програма, концепция на изпълнение на дейностите, срок и календарен график.