+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на електрически трансформатори 114Т и 115Т в АЕЦ Козлодуй


Обобщение

  • период за изпълнение:
    Май 2018 – Октомври 2018
  • Стойност на договора:
    BGN 19 200

Проект

Оценка на техническото състояние и остатъчния ресурс на електрически трансформатори 114Т и 115Т в АЕЦ Козлодуй. Тази разработка осигурява необходимата база за извършване на анализ и оценка на остатъчния ресурс на трансформатори 114Т и 115Т в ХОГ, с цел последващо изготвяне на Програма за неговото управление.

Обхват на проекта

  • Разработване на методика за оценка на остатъчния ресурс;
  • Разработване и изпълнение на програма за визуални инспекции и контрол;
  • Изготвяне на доклад с оценка на остатъчния ресурс.

Резултат

В резултат на извършените дейности е направена оценка и заключение за техническото състояние на трансформаторите и техния остатъчен ресурс. Направени са съответните препоръки за поддържане на техническото състояние и управление на ресурса.