+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации с мощност 30 kW за МСВ ЕНЕРДЖИ

Проектът включва проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на покривни фотоволтаични инсталации с мощност 30 kW.

Обобщение

  • период за изпълнение:
    Април 2021 – Февруари 2022
  • Бюджет:
    270 160 EUR

Обхват на проекта

Обхватът на проекта включва проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични инсталации с мощност 30 kW.

Обект

Проектът обхваща 14 различни локации.