+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на покривна фотоволтаична електрическа централа с мощност 66 kWp за ВИР-90 ООД


Обобщение

  • период за изпълнение:
    Март 2022 – юни 2022
  • Бюджет:
    45 500 EUR

Обект

Обектът на ВИР-90 се намира в гр. София.

Обхват на проекта

Настоящият проект се отнася за фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 66,01kWp, която се изгражда на покрива на производствено хале.
За преобразуването на слънчевата енергия се използват високоефективни монокристални модули (панели), генериращи постоянно напрежение. За получаването на инсталираната мощност на централата са използвани 161 бр. панела с номинална мощност всеки по 410Wp, монтирани на покрива върху фабрична конструкция от алуминиеви профили, захванати с крепежни елементи към него.
Полученото от панелите постоянно напрежение се преобразува в променливо от 2бр. специализирани трифазни соларни инвертора. За формиране на оптимално напрежение на входа на всеки инвертор с цел повишаване на общата ефективност на системата, фотоволтаичните панели се свързват електрически последователно в групи т.нар. стрингове.
Инверторите се монтират на закрито в производственото хале, като с оразмерени кабели се присъединяват към т.нар. ГРТ-ФЕЦ-0,4kV, което се монтира непосредствено до тях.
ГРТ-ФЕЦ и Инверторите образуват електрическа уредба 0,4kV, осигуряваща включването на Фотоволтаичната електроцентрала в паралел с електроенергийната система. Инверторите са снабдени с необходимите напраженови защити (минимално напреженови) непозволяващи работа на ФЕЦ в „островен режим“, т.е. автоматично отпадане на централата при отсъствие на напрежение в електроразпределителната мрежа. Инверторите ограничават появата на висши хармоници в ел. мрежата. ГРТ-ФЕЦ 0,4kV е оборудвано с необходимата защитна апаратура, осигуряваща максимално токова защита, защита от претоварване и защита от пренапрежение.