+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проект за ремонт на парна турбина ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и куплирането ѝ към нов генератор тип Т-12-2УЗ


Обобщение

  • Възложител:
    Свилоцел ЕАД
  • Период за изпълнение:
    Октомври 2018 – Декември 2018

Проект

В обхвата на Договор № Д-990/24.10.2018 с – „СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД, с предмет „Проект за ремонт на парна турбина ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и куплирането ѝ към нов генератор тип Т-12-2УЗ“

Обхват на проекта

Подзадача: Динамичен анализ на валовата линия на куплирани ротори на турбина тип ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и на електрически генератор тип ТПС-12-2ЕУЗ

Резултат

При изпълнение на задачата е извършен динамичен анализ на валовата линия на куплирани ротори на турбина тип ПР-8,8-4,1/1,1/0,4 и на електрически генератор тип ТПС-12-2ЕУЗ. За да се обхванат всички възможни вариации на поведението на валовата линия, са създадени пет варианта на опорната система, със заложени луфтове в радиалните лагери. В резултат на проведеният анализ са определени новите критични честоти при развъртане на валовата линия.