+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив


Обобщение

  • Възложител:
    Джей Ен – Енерджи Прогрес
  • период за изпълнение:
    октомври 2022 – октомври 2023
  • Бюджет:
    100 000 EUR
Solar Panel Feature Image

Обхват на проекта

Предоставяне на инженерингови и консултантски услуги за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на електрическа енергия в поземлен имот с идентификатор 56784.11.257, находящ се в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Северен, м.р.Марица – Рог. шосе-2