+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ЕКИП

Нашата експертиза

GCR е доставчик на инженерни и технически консултантски услуги. Като такава, способността ни да създаваме стойност на нашите клиенти се основава на нашите хора. Гордеем се с екипа от експерти, който компанията е успяла да изгради през годините. Нашият постоянен персонал от над 45 души се състои предимно от старши експерти с дълбока експертиза и 15-25+ години опит в енергийния сектор. Освен нашия постоянен персонал, ние поддържаме мрежа от над 100 външни експерти от академичните среди и индустрията, които можем да включим в проектни екипи при необходимост.

НАШИЯТ ЕКИП ВКЛЮЧВА:

 • Инженери, специализирани в технологични процеси и структури, системи и компоненти на атомни електроцентрали, конвенционални топлоелектрически централи, водноелектрически централи и системи за възобновяема енергия
 • Инженери по ядрена енергетика допълнително са специализирани в извършването на детерминистични и вероятностни анализи на безопасността и симулиране на процеси в атомна електроцентрала – всичко това в съответствие с настоящите законодателни изисквания, кодекси и стандарти, прилагайки най-новите международни най-добри практики и методологии на МААЕ, U.S. NRC, EPRI и др. с помощта на най-съвременен софтуер (вижте повече на страницата Софтуер)
  • Способностите на нашите експерти по ядрена енергия са признати от МААЕ, която редовно ги ангажира за участие в IPSART, мисии за преглед на безопасността и проекти за техническо сътрудничество по целия свят, включително Алжир, Русия, Египет, Йордания, Малайзия, Пакистан, Чехия и Словакия. Нашите служители са прилагали своя опит в области като управление на тежки (отвъд проектната основа) аварии, PSA нива 1 и 2 и HRA
 • Инженери-проектанти, напълно лицензирани да разработват и одобряват следните проектни части в съответствие с българското законодателство за инвестиционно проектиране и строителство:
  • Машинно-технологично
  • Структурно
  • Инструментално и контролно
  • Електрическо
  • HVAC
  • Пожарна безопасност
  • Радиационна защита
  • Анализ на безопасността

 

От 1995 г. насам нашите специалисти подкрепят успешно някои от най-значимите проекти в българската енергетика, като участват като ръководители на проекти и ключови експерти.

 • В сектора на ядрената енергетика те включват:
  • Програма за модернизация на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй за периода 1998-2008 г.
  • Разработване на проекта АЕЦ Белене през 2005-2012 г
  • Избор на площадка за 7 блок на АЕЦ Козлодуй през 2012-2014г.
  • Разработване на програма за удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй
 • В конвенционалния енергиен сектор те включват:
  • Модернизация на ТЕЦ Марица изток
  • Сероочистваща инсталация в ТЕЦ Марица изток
  • Монтаж на парни турбини с противоналягане за топлофикация в ТЕЦ София и ТЕЦ София Изток

 

За повече подробности относно нашата текуща и минала работа вижте страницата Проекти.