+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Портфолио

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проекти на Джи Си Ар АД


Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение

Ръководство използване източници на йонизиращо лъчение

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ

ПОКРИВНА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА С МОЩНОСТ 20 KWP – ГАРА БОВ