+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Портфолио

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проекти на Джи Си Ар АД


Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

ПОДМЯНА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ 5,6ТВ10D02,3,4

ПОДМЯНА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ 5,6ТВ10D02,3,4

Извънгаранционна поддръжка СИПБ СККП и ЦУА

Извънгаранционна поддръжка СИПБ СККП и ЦУА

Нова система за измерване на температура на ОЯГ в ХОГ

Нова система за измерване на температура на ОЯГ в ХОГ

Модернизация TXS на ДГС

Модернизация TXS на ДГС

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: Подмяна на подземни тръбопроводи за техническа вода – отговорни потребители, група А от система QF на 5 и 6 блок

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

АЕЦ Козлодуй – Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода

Реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка

Реконструкция на дренажна помпена станция, район яз. Копринка

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С МОЩНОСТ 30 KW ЗА МСВ ЕНЕРДЖИ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ С МОЩНОСТ 30 KW ЗА МСВ ЕНЕРДЖИ