+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Портфолио

НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Проекти на Джи Си Ар АД


Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ

Актуализиране ръководство за разработване на ВАБ

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“

Реконструкция на задвижването на таблени затвори на основен изпускател на язовир „Въча“

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ

ФЕЦ Воден свят – Банкя

ФЕЦ Воден свят – Банкя

Проектиране, доставка и монтаж на тръби от неръждаема стомана от СТ1 И СТ2 до Долни водни кули, ПАВЕЦ ЧАИРА

Проектиране, доставка и монтаж на тръби от неръждаема стомана от СТ1 И СТ2 до Долни водни кули, ПАВЕЦ ЧАИРА

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

ОРУ 31,5kV подстанция Марица Изток

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“.

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

Разработване на ръководство за използване на ВАБ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив

Услуги по изграждане ФЕЦ, Пловдив