+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор) в ПАВЕЦ „Чаира“.

Проектиране, доставка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор) на външния кръг и допълване на вътрешния кръг в ПАВЕЦ „Чаира%22. Обобщение период за изпълнение: Октомври 2019 – продължава Бюджет: 113 000 EUR Подизпълнители: ГИД...