+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор) в ПАВЕЦ „Чаира“.

Проектиране, доставка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор) на външния кръг и допълване на вътрешния кръг в ПАВЕЦ „Чаира“. Обобщение период за изпълнение:октомври 2019 – март 2021 Бюджет:113 000 EUR Обект ПАВЕЦ Чаира е...