+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Експертиза на избрани отчети от етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”, свързани с обосноваване на възможността за безопасна експлоатация на корпуса на реактора и на част от основните строителни конструкции

Експертиза на избрани отчети от етап 2 на проекта за удължаване срока на експлоатация на блок 6 на АЕЦ Козлодуй Обобщение Възложител:Агенция за ядрено регулиране Период за изпълнение:април 2019 – септември 2019 Проект В обхвата на Договор № 44-00-16/09.04.2019...