+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

УСЛУГИ

Проектиране и инженеринг

Компанията разполага с едни от най-високо квалифицираните експерти в страната с дългогодишен опит в енергийните проекти, способни да покрият всички етапи на проектиране и инженеринг.

Нашата работа включва:

Изработване на необходимата проектна документация за обекта

 • Предпроектни проучвания, период на покупка.
 • Идеен проект, разработен в няколко варианта в зависимост от изискванията на клиента;
 • Изготвяне на спецификации за доставка на основно и спомагателно оборудване, оптимизиране цена – качество
 • Технически проект, разработен по всички специалности съгласно държавните изисквания и регулации
 • Изготвяне и/или съгласуване на задания за получаване на оферти от доставчици на оборудване
 • Съгласуване на нестандартни дизайнерски решения с производителите на основно и спомагателно оборудване. Преглед на изготвени от доставчици оферти/спецификации за съответствие с техническо задание и приложими нормативни изисквания;
 • Разработване на работен проект

Предоставяне на интелектуална помощ в процеса на узаконяване на проекта, разрешение за строеж и лицензиране на проекта

Строителни дейности

 • Входящ контрол – преглед на производствената документация за съответствие с офертата / договора/проекта / нормативните изисквания;
 • Разработване на решения за изменение/допълнение на проект с оглед на непредвидени обстоятелства по време на изпълнението;
 • Координация и надзор по време на строителството
 • Разработване на инсталационни решения;
 • Проектантски надзор по време на СМР;
 • Проектантски надзор при монтаж на машини и съоръжения (механичен монтаж, КИП и ел. инсталация);

Пускане в експлоатация

 • Съдействие при настройване и наладъчни дейности;
 • Помощ при стартиране и функционални тестове;
  Изготвяне на инструкции за експлоатация, обучение на експлоатационния персонал.

За конкретни технологии нашият опит ще ви помогне в оформлението на целия проект, така че да бъде организиран и изпълнен в съответствие с нормативните изисквания в България. Ние ще Ви помогнем да изберете необходимото спомагателно оборудване, интерфейсни връзки за съществуващи съоръжения, управление на цялостната реализация на обекта, подготовка на документация, обучение на експлоатационен персонал и съдействие при въвеждане в експлоатация.