+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Стипендиантска програма за Магистри

май 23, 2023

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА МАГИСТРИ

Условия за кандидатстване

 1. Студент, записан в редовна форма на обучение държавна или платена поръчка на магистърска програма (или изравнителния курс) на Технически университет – гр. София по специалности:
  • Ядрена енергетика
  • Топлоенергетика
 2. Средният успех от бакалавърската програма следва да бъде не по-нисък от 4.00, а за кандидати след първия семестър на магистърската програма, средният успех от завършения семестър да не е по-нисък от 4.50.
 3. Студентът да е на възраст до 35 години.
 4. Студентът да не е служител на „Джи Си Ар“ АД.

Условия за поддържане на стипендията

Средният успех на одобрения кандидат не трябва да е по-нисък от 4.50 за всеки завършен семестър.

Програмата осигурява

 1. При държавна поръчка, стипендия в размер на 1,700 лева на семестър, платима до завършване на магистърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 2. При платена поръчка, заплащане на семестриалната такса (в размер до 1,700 лева) до завършване на магистърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 3. Възможност за писане на дипломна работа: помощ при избор на тема, консултации с експерти в областта на избраната тема и софтуерно осигуряване.
 4. Възможност за стаж по специалността по време на обучението.
 5. Договор за работа по специалността след завършване на магистърската степен и възможност за кариерно развитие в една водещите инженерни компании в България.

Документи за кандидатстване

 1. Мотивационно писмо за кандидатстване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/ проекти и професионален опит.
 2. Уверение от Технически университет – гр. София, че за текущата учебна година студентът е записан редовна форма за обучение в една от посочените магистърски програми.
 3. Копие от диплома за степен бакалавър или уверение за завършена степен с изчислен среден успех от обучението. За кандидатстващите след първия семестър на магистърската програма, допълнително се изисква уверение с изчислен среден успех за семестъра преди кандидатстването.

Изпратете своята кандидатура

  ----------------------------


  ----------------------------