+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Стипендиантска програма за новозаписани студенти

май 23, 2023

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА НОВОЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ

Условия за кандидатстване

 1. Студент, записан в редовна форма на обучение държавна или платена поръчка на бакалавърска програма на Технически университет – гр. София по специалност:
  • Топлоенергетика и Ядрена енергетика
 2. Средният успех от завършено средно образование следва да бъде не по-нисък от 4.50. Средният успех от завършено средно образование по учебните предмети математика и физика, следва да е не по-нисък от 5.00.
 3. Кандидатът да е на възраст до 26 години.
 4. Студентът да не е служител на „Джи Си Ар“ АД.

Условия за поддържане на стипендията

Средният успех на одобрения кандидат не трябва да е по-нисък от 4.50 4.50 за всеки завършен семестър.

Програмата осигурява

 1. При държавна поръчка, стипендия в размер на 1,700 лева на семестър, платима до завършване на бакалавърската степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 2. При платена поръчка, заплащане на семестриалната такса (в размер на 1,700 лева) до завършване на бакалавърска степен при изпълнение на условията за поддържане на стипендията.
 3. Възможност за писане на дипломна работа: помощ при избор на тема, консултации с експерти в областта на избраната тема и софтуерно осигуряване.
 4. Възможност за стаж по специалността по време на обучението.
 5. Възможност за автоматично продължаване на стипендията при записване на магистърска степен след успешно завършване на бакалавърската степен.
 6. Договор за работа по специалността след завършване на магистърската степен и възможност за кариерно развитие в една водещите инженерни компании в България.

Документи за кандидатстване

 1. Мотивационно писмо за кандидатстване по програмата, за развитие в съответната област, интереси и извънучебни дейности/ проекти и професионален опит.
 2. Уверение от Технически университет – гр. София, че за текущата учебна година студентът е записан редовна форма за обучение в посочената по-горе специалност.
 3. Копие от диплома за завършено средно образование.

Изпратете своята кандидатура

  ----------------------------


  ----------------------------