+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженер Термо-хидравлични анализи

май 18, 2023

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Инженер Термо-хидравлични анализи

Търсим кандидати с различни нива на умения в разработването на термохидравлични модели на реакторна инсталация, басейн за отработено гориво, херметизация и т.н., използвайки софтуер като RELAP, TRACE, MELCOR и/или използвайки езика за програмиране FORTRAN за целите на пълномащабен симулатор на АЕЦ. Инженер ТХА се занимава с извършване на анализи за целите на вероятностни оценки на безопасността (PSA), доклади за анализ на безопасността (SAR) или други специфични задачи, свързани с експлоатацията и безопасността на АЕЦ. Също така извършва анализи за оценка на ядрената и радиационна безопасност на АЕЦ при нормална експлоатация, отклонения от нормалната експлоатация и тежки аварии. Анализира резултатите от извършени изчисления и изготвя документация. Разработва на термохидравлични модели и извършва анализи за конвенционални енергийни системи.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 • Изготвяне на термично-хидравлични анализи, изчисления, оценки и насоки в подкрепа на разнообразни проекти в ядрената индустрия, като инженерни анализи, регулаторни/лицензионни дейности, PSA (Ниво 1 и Ниво 2), приложения за лицензиране, базирани на PSA, EOP /SAMG поддръжка, разработване и преглед на термохидравличен код
 • Разработване на компютърни модели, поддържащи пълномащабен симулатор, използвайки програмен код на FORTRAN и/или специфични инструменти за генериране на FORTRAN код
 • Верификация и валидиране на разработените модели
 • Разработване на доклади и друга необходима техническа документация
 • Участие в екипни срещи, за координиране на работата, оценяване на стратегическите действия и въвеждане на нововъведения и подобрения
 • Взаимодействие с клиенти за разбиране на нуждите от термохидравлични анализи и анализ на тежки аварии с цел предоставяне на най-добрите технически и креативни решения
 • Разработване и провеждане на вътрешно и външно обучение по термично-хидравличен код и теми за тежки аварии
 • Взаимодействие с АЯР за поддръжка и защита на анализи от името на клиенти

СПЕЦИФИЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА РАБОТА

Задължителни изисквания

 • Магистърска степен по машинно или ядрено инженерство или тясно свързана област от акредитиран колеж или университет
 • Основни компютърни умения – MS Office, Auto CAD, Excel
 • Трябва да отговаря на изискванията за достъп до централата без придружител
 • Отлично владеене на английски език – писане, четене и говорене
 • Опит в ядреното инженерство
 • Работни познания за лицензиране на ядрения реактор, технически спецификации, граници на безопасност, лицензиране на кодова методология и свързани федерални разпоредби

Всяко едно от следните се счита за голям плюс

 • Опит с термохидравлични компютърни кодове (напр. RELAP5, RETRAN, SNAP, GOTHIC и др.)
 • Опит с езици за програмиране като FORTRAN, C++ и/или други
 • Познаване на технологията WWER и PWR
 • Опит с разработване на ядрени термични хидравлични компютърни кодове, модификация или разработване на методи, V&V или преглед
 • Познаване на оперативните процедури при извънредни ситуации и използването, разработването, основата и приложението на насоките за смекчаване на последиците от тежки аварии (WWER и/или PWR) плюс
 • Опит с интерфейс за термохидравличен анализ с PSA и SAR
 • Умения за управление на проекти са плюс
 • Руски и/или други допълнителни езици плюс
 • Предимство е познаването на българското и международното законодателство в областта на безопасното използване на ядрената енергия, ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и нормативната уредба, свързана с използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, безопасността на труда и пожарната безопасност.
 • Шофьорска книжка

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

 • Силен стремеж за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на уменията им в областта на Термо-хидравличните анализите
 • Способност и желание за работа в екип
 • Честни и прями с високо ниво на личностен интегритет
 • Ориентиран към детайлите и отговорен за резултатите
 • Силни аналитични способности, умения за решаване на проблеми и умения за процеси
 • Отговорност към работа (клиент) и екип.

GCR ПРЕДЛАГА

 • Атрактивно заплащане
 • Бонуси
 • Възможности за редовна работа от вкъщи
 • Отлични условия на работа и възможност за професионално израстване
 • Динамична среда и разнообразие от платени обучения по специфични теми
 • Здравна осигуровка
 • MultiSport карта

Изпратете своята кандидатура

  ----------------------------


  ----------------------------