+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 енергоблок.

Обобщение

 • период за изпълнение:
  Февруари 2018 – Февруари 2022
 • Стойност на договора:
  BGN 5 310 000

Проект

АЕЦ Козлодуй – Изграждане на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 енергоблок.

Предназначението на системата за измерване на волуметричната концентрация на газовете в хермозоната на 5 и 6 енергоблок е да определи концентрацията на водород и пара, както и да измерва кислород и въглероден окис в хермозоната на 5 и б блок по време на тежка авария. . След инициализация, системата автоматично извършва пробоотбор и анализ на пробите за съдържание на влага и водород и връща обратно анализираните проби към херметичния обем. Джи Си Ар АД в екип с Фраматом ГмбХ спечели конкурса за проектиране на оборудването на системата, нейното производство, доставка и пускане в експлоатация.

 

Обхват на проекта

 • Разработка на работна документация на системата;
 • Производство на необходимото оборудване;
 • Доставка на оборудването;
 • Монтаж на оборудването;
 • Изпитания и въвеждане в експлоатация.

 

Резултат

До момента е извършено производството на оборудването и то е доставено на площадката на АЕЦ Козлодуй. През 2021 предстои неговия монтаж и въвеждане в екплоатация.