+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

АЕЦ Козлодуй – Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5ЕА50.


Обобщение

  • период за изпълнение:
    Ноември 2018 – Юли2019
  • Стойност на договора:
    BGN 423 884

Проект

АЕЦ Козлодуй – Проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5ЕА50.
Акумулаторната батерия с технологично наименование 5ЕА50 в M3 на 5ЕБ е монтирана през 1998 и е оловно-киселинна, стационарна, обслужваема акумулаторна батерия, съставена от 106 броя елементи.
Поради изчерпване на ресурса и влошаване на състоянието на акумулаторна батерия на Джи Си Ар АД беше възложено нейната замяна с нова отговаряща на съвременните изисквания за работа в ядрена централа.

Фирма Джи Си АД, като водещ член на консорциум „Джи Си Ар – Тристан-02“, изпълни успешно дейностите по замяната на батерията, извършвайки следните дейности: проектиране, монтаж и въвеждане в експлоатация на стационарна оловно-киселинна батерия отворен тип, технология GROE (PLANTE), 14GroE1400 SGH 29D, производство на италианската фирма FIAMM Energy Technology S.p.A.

 

Обхват на проекта

  • Разработка на работен проект
  • Доставка на оборудването на площадката на АЕЦ Козлодуй,
  • Авторски надзор при монтажа на оборудването;
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация

Резултат

В резултат на извършените дейности е заменена акумулаторна батерия, стелажи и оборудване, отговарящи на съвременните технически изисквания за безопасност и надеждност. Акумулаторната батерия има експлоатационен ресурс над 20 години, лесна за поддръжка и експлоатация.