+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Актуализиране на моделите на електрическата система и генератора на симулатор с макет на блочния щит за управление блок 6 на АЕЦ Козлодуй.


Обобщение

 • период за изпълнение:
  Август 2018 – Януари 2021
 • Стойност на договора:
  BGN 330 000

Проект

Актуализиране на моделите на електрическата система и генератора на симулатор с макет на блочния щит за управление блок 6 на АЕЦ Козлодуй.

Чрез създаването на динамични модели на електрическата система и генератора посредством инструмента JEelectric, съответстващи на актуалното състояние на електрическата схема и на генератора на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй” се подобрява качеството на обучението на персонала на АЕЦ Козлодуй. Създадените нови модели позволяват внасяне на изменения в симулатора в съответствие с всички следващи изменения по 6 kV, 0,4 kV и постояннотоковите захранвания на 6 ЕБ.

Основна цел на проекта е замяната на моделите на електрическата система и генератора, както и подмяна на изчислителния комплекс на симулатора.

Обхват на проекта

 • Разширяване на обхвата на симулация на ПМС-1000 с модел на работа на преносната електрическа мрежа на Република България с реален (променлив) товар на електроенергийната система;
 • Усъвършенстване на модела на електрическите системи на АЕЦ „Козлодуй“;
 • Компилиране, изграждане и интегриране на създадените модели в работната среда на ПМС-1000;
 • Актуализиране на логическите модели на симулаторните системи ED и EG в съответствие със създадените нови динамични модели и текущото състояние на системите на 6 ЕБ.
 • Актуализиране на моделите на генератора, в това число – на възбудителя и охлаждането, ако е необходимо, в съответствие с актуалното им състояние на блок 6 на АЕЦ Козлодуй.
 • Актуализиране на интерфейса на системи ED и EG с гранични за тях симулаторни и информационни системи и оборудването на макета на БЩУ.
 • Актуализиране на симулационните диаграми на инструкторската станция в съответствие с предложените изменения на системите.
 • Инициализиране променливите на новите модели за работа на номинална мощност.
 • Подмяна на изчислителния комплекс на симулатора.