+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ Момина Клисура.


Обобщение

  • Възложител:
    Национална електрическа компания
  • период за изпълнение:
    Юни 2021 – Септември 2021

Проект

Доставка на един комплект ЕМПС за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.

Изпълнена е доставката на сегменти за аксиалния лагер на ХГ-1 във ВЕЦ „Момина Клисура“.
Сегментите са изработени от АО ЧОЭЗ Энергозапчасть – Русия по чертежи предоставени от производителя след съгласуване от Възложителя. Джи Си Ар АД извърши супервизия на монтажа на сегментите и участва в пусковите изпитания. GCR AD supervised the installation of the segments and participated in the commissioning tests.

Резултати

Доставените сегменти повишават надеждността при експлоатацията на хидроагрегата, притежават по-добри експлоатационни характеристики от бабитовите им аналози и имат дълъг живот на експлоатация (повече от 30 години).