+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на материали за ремонт и поддръжка на хидротурбинни съоръжения


Обобщение

 • Възложител:
  НЕК ЕАД
 • период за изпълнение:
  2018 – 2023
 • Бюджет:
  590 000 EUR

Обект

 • ВЕЦ „Момина клисура“
 • ВЕЦ „Девин“
 • ПАВЕЦ „Орфей“
 • ВЕЦ „Тъжа“
 • ВЕЦ „Алеко“

Обхват

Доставките осигуряват консумативи (графитни уплътнения за хидротурбината) и резервни части (болтове за монтаж на работно колело към турбинния вал на агрегата, заключващи устройства за направляващия апарат на турбините, връзки за прецизни хидравлични тръби) за нормалната експлоатация на съоръженията във ВЕЦ/ПАВЕЦ, както и заготовки необходими за реконструкция и модернизация на съществуващото хидротурбинно оборудване (сектори от неръждаема стомана за облицоване на турбинните капаци).