+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на материали за ремонт и поддръжка на хидротурбинни съоръжения


Обобщение

 • Възложител:
  НЕК
 • период за изпълнение:
  2018 – 2023
 • Бюджет:
  590 000 EUR

Обект

 • ВЕЦ „Момина клисура“
 • ВЕЦ „Девин“
 • ПАВЕЦ „Орфей“
 • ВЕЦ „Тъжа“
 • ВЕЦ „Алеко“