+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Доставка на Синхронен генератор на площадката на АЕЦ Козлодуй


Обобщение

  • период за изпълнение:
    Ноември 2018 – Ноември 2019
  • Стойност на договора:
    BGN 2 362 000

Проект

Доставка на Синхронен генератор на площадката на АЕЦ Козлодуй

Към настоящия момент, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ се експлоатират синхронни генератори от типа GBD 10j- 7750-6,3/50 като компоненти от система за надеждно захранване II-ра категория на 5 и 6 ЕБ. . При обследването на тези синхронни генератори във връзка с продължаването срока на експлоатация на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй, бяха установени незначителни несъответствия, които изискват обаче в непосредствено бъдеще синхронните генератори да бъдат основно ремонтирани в условията на завода-производител.

На фирма Джи Си Ар АД, като представител на полската компания DOLNOŚL4SKA FABRYKA MASZYN ELEKTRYCSNYCH Sp. z o.o. за България, беше възложено да достави нов синхронен генератор, напълно съвместим с проектно монтираните на площадката на АЕЦ Козлодуй.

Синхронният генератор GBD 10j- 7750-6,3/50 беше произведен по оригиналните чертежи с които са изработени работещите на площадката синхронни генератори от началото на експлоатация на 5 и 6 ЕБ.

Джи Си Ар АД извърши сеизмична квалификация на синхронния генератор за да може да бъде използван за аварийно захранване на системите за безопасност на АЕЦ Козлодуй.
През август 2019 година генератора премина успешни заводски изпитания, след което беше доставен на площадката на АЕЦ Козлодуй.