+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Експертиза на избрани части от работен проект “Апаратура за контрол на неутронния поток АКНП-39Р“


Обобщение

 • Възложител:
  АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ
 • период за изпълнение:
  Февруари 2022 – Април 2022
 • Бюджет:
  15 300 EUR

Обхват на проекта

Експертизата обхваща проверка на пълнотата и коректността на съответствието на данните с нормативните изисквания, стандартите за безопасност и добрата международна практика на следните части от работния проект:

 • Част „Конструктивна“
 • Част „КИП и А/СКУ“
 • Част „Отчет на анализ на безопасността“
 • Част „Програмно осигуряване“

Цели и резултати

Целта на експертизата е да се провери пълнотата и коректността на избрани части от работния проект „Апаратура за контрол на неутронния поток АКНП-39Р за 5-ти блок на АЕЦ „Козлодуй“ и съответствието на данните с нормативните изисквания, стандартите за безопасност и добрата международна практика.

В резултат на експертизата е извършване оценка на:

 • Съответствието на проекта и резултатите от извършените анализи с нормативните изисквания и стандартите за безопасност;
 • Оценка на приемливостта на направените изводи и заключения.