+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Извънгаранционно сервизно обслужване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на АЕЦ Козлодуй блок 6.


Обобщение

 • период за изпълнение:
  Февруари 2018 – Юли 2021
 • Стойност на договора:
  330 000 BGN

Извънгаранционно сервизно обслужване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на АЕЦ Козлодуй блок 6. Основната цел на проекта е подпомагане на текущата поддръжка и експлоатация на симулатора с пълен обхват на симулация и макет на блочния пулт за управление на „АЕЦ Козлодуй“ с блок 6 (ПМС-1000).

Обхват на проекта

 • Диагностициране на софтуерни проблеми;
 • Отстраняване на несъответствия и дефекти в симулационния софтуер;
 • Внасяне на изменение в конфигурацията на ПМС-1000 по заявка на Възложителя;
 • Оказване на помощ при актуализация на конфигурацията на информационните (управляващо-информационните) системи спрямо тези на референтния блок;
 • Издаване на становища и препоръки за развитие на ПМС-1000 или за отстраняване на дефект / несъответствие, излизащо извън обхвата на заданието;
 • Актуализация при необходимост на експлоатационната документация;
 • Участие на специалисти на Изпълнителя в дейности на площадката на Възложителя за оказване на помощ при решаване на текущи въпроси при експлоатацията и поддръжката на ПМС-1000.

Резултат

Джи Си ар АД извършва извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване от началото на 2018 година насетне – подновяван на годишна бази вече 3 пъти. В резултат на дейностите е гарантирана безпроблемната поддръжка и експлоатация на симулатора с пълен обхват на симулация и макет на блочния пулт за управление на „АЕЦ Козлодуй“ с блок 6 (ПМС-1000), което пък от своя страна е гаранция за доброто обучение на обслужващия персонал на ядрената централа.