+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Нов информационен център


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ Козлодуй ЕАД
  • Период за изпълнение:
    Септември 2018 – Октомври 2019

Възложител

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

Проект

Основната цел на Информационният център на АЕЦ „Козлодуй” е да предоставя актуална информация за работата на атомната централа, както и за ползите от ядрената енергетика за икономиката на страната, устойчивото развитие и околната среда. Той е и началната точка при посещения на съоръжения, намиращи се на площадката на атомната централа.

Обхват на проекта

Преустройство на съществуваща административна сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастрална карта на гр. Козлодуй, за привеждането й в Информационен център на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Административна сграда в ПИ 37798.501.41 по кадастрална карта на гр. Козлодуй е разположена в централната градска част в урегулиран поземлен имот, собственост на АЕЦ Козлодуй ЕАД. Придобита е от АЕЦ Козлодуй ЕАД през 2014 г.
Предмет на разработеният работен проект от проектантският екип на „Джи Си Ар“ АД, съвместно с партньорството на архитект – дизайнери от фирма „Никилоз“ ЕООД е вътрешно преустройство и промяна на предназначението на съществуващата сграда, с цел привеждането й в информационен център за популяризиране работата на АЕЦ Козлодуй ЕАД, като дружество осигуряващо безопасно, ефективно и екологично чисто производство на енергия за страната и региона.
Вътрешното преустройство е проектирано на базата на идейна концепция, определена от АЕЦ Козлодуй ЕАД, като най-подходяща за целите на новото предназначение.

Резултат

Обособяват се следните функционални зони:

  • Зона Вход-изход
  • Зона за посещение и тематична експозиция (разделена на „АЕЦ Козлодуй”, „Познавателна зона „Електричество” и Детски кът, заедно със зрителна зала със спомагателно помещение за мултимедия и техническо обслужване, заседателна зала заедно с офис обслужване.

В зона АЕЦ Козлодуй основния акцент е предвиден върху реалистичен макет на част от централата – 5-ти и 6-ти блок. Ще се демонстрира нагледно принципа на работа на централата, ще са обяснени броя и структурата на бариерите за ограничаване на радиацията, касаещи безопасната функционалност на АЕЦ. Опознавателната зона ще разказва за историята и развитието на ядрената индустрия, използването на постиженията във физиката, перспективите за енергийното развитие и за социалното и икономическото развитие на Република България.
Предвижда се витрина с експонати от уранова руда до горивна таблетка, генератор Ван де Грааф за демонстрация на статично електричество и др.

 

3D визуализации на проекта