+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕМА: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА РЕМОНТНОНЕПРИГОДНИ АРМАТУРИ


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
 • период за изпълнение:
  Октомври 2022 – март 2023
 • Бюджет:
  24 000 EUR

Обхват на проекта

Целта на проекта е да се представи решение за осигуряване на възможност за извършване на техническо обслужване и ремонт на следните арматури:

 • 5,6TQ42S01 от система за аварийно въвеждане на разтвора на борна киселина в първи контур, високо налягане;
 • 6TK81S01 от система за подпитка-продувка на първи контур.
 • При изпълнение на работният проект се извършват замери по място и въз основа на тях се разработва проекта.
 • Класификация по безопасност и сеизмоустойчивост.
 • Съгласно „Нормы проектирования сейсмостойких атомных станции“ НП-031-01 оборудването от системите се отнася към 1 (първа) категория по сеизмоустойчивост.
 • Съгласно „Общие положения обеспечения безопасности атомных станций, НП-001-15 (ОПБ 88/97)“, оборудването от системите се отнася към клас на безопасност „2-З „.
 • Съгласно ’’Правила устройства и безопасной зксплуатации оборудования и трубопроводов атомнмх знергетических установок“ ПН АЭ Г-7-008-89 (НП-089-15), оборудването от системите се отнася се отнася към оборудване от група „В“.