+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ПОДМЯНА НА ПОМПЕНИ АГРЕГАТИ 5,6ТВ10D02,3,4


Обобщение

  • Възложител:
    АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД
  • период за изпълнение:
    януари 2022 – септември 2022
  • Бюджет:
    14 318 EUR
NPP Kozloduy

Обхват на проекта

Целта на проекта е да бъдат доставени шест броя помпени агрегати 5,6ТВ10D02,3,4, които ще заменят съществуващите такива, разположени в помещения 5,6А034 в сградата на реакторно отделение на кота -4,20 на територията на АЕЦ Козлодуй. Новите помпени агрегати са тип ETN 065-040-160-CCS производство на фирма KSB.
Помпените агрегати са класифицирани както следва:
• Клас по безопасност З-Н, съгласно “Общие положения обсснечения безопасности атомнмх станций”, НП-001-15;
• Група по технически надзор – С съгласно НП-089-15 Правила устройства и безопасной зксплуатации оборудования и трубопроводов атомнмх знергетических установок.
Оборудването е с изисквания по категория на сеизмоустойчивост – 2, съгласно “Норми проектированис сеисмостойких атомннх станций”, HП-031-01, за което е извършена сеизмична квалификация по аналитичен метод.