+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектантски услуги във връзка с модернизиране на боромери на енергоблокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
 • период за изпълнение:
  Октомври 2023 – Май 2026
 • Бюджет:
  304 200 EUR

Обхват на проекта

Проектът на тема „Модернизиране на боромери“ обхваща всички дейности, необходими за замяната на 14 броя съществуващи концентратомери тип НАР-12 и 24 броя боромери тип НАР-Б на 5 и 6 енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“. С подмяната се цели осигуряване на непрекъснато и безотказно оперативно измерване на концентрацията на изотопа бор-10 (10B) във водния разтвор на борната киселина (H3BO3) в топлоносителя на първи контур и в резервоарите на системите за безопасност. Метрологичната проследимост на измерванията се гарантира чрез еталони, сертифицирани при всички режими на експлоатация на реакторната инсталация. Точността на измерванията трябва да е в съответствие със съвременните нормативни изисквания.

В рамките на проекта екипът на Джи Си Ар е отговорен за дейностите по проектиране:

 • Проучване и входни данни;
 • Работно проектиране;
 • Авторски надзор при монтажа и въвеждането в експлоатация на оборудването;
 • Изготвяне на екзекутивна документация.