+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на тръби от неръждаема стомана от СТ1 И СТ2 до Долни водни кули, ПАВЕЦ „ЧАИРА”


Обобщение

  • Възложител:
    НЕК ЕАД
  • период за изпълнение:
    Април 2023 – Октомври 2023
  • Бюджет:
    140 000 EUR

Обект

ПАВЕЦ „Чаира“ е разположена в Рила планина, под язовир „Белмекен“. Централата е в експлоатация от 1994 година. В централата са монтирани 4 обратими агрегата „Тошиба“ с номинални мощности от 216 MW – в турбинен режим и 186,2 MW – в помпен режим.

Обхват на проекта

Проектиране, доставка на материали, съгласно проекта, демонтаж на съществуващите и монтаж на неръждаеми тръби в линията на външния кръг за охлаждаща вода след фазите на силови трансформатори СТ-1 и СТ-2 до долни водни кули (ДВК).
Изпълнението на проекта ще гарантира надежното охлаждане на двата силови трансформатора и ще елиминира непланираното извеждане от експлоатация на хидроагретагите.