+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проектиране, доставка и монтаж на тръби за охлаждаща вода на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор) на външния кръг и допълване на вътрешния кръг в ПАВЕЦ „Чаира“.


Обобщение

  • период за изпълнение:
    октомври 2019 – март 2021
  • Бюджет:
    113 000 EUR
Chaira-feature

Обект

ПАВЕЦ Чаира е разположена в Рила планина. Разполага с 4 помпено-турбинни хидроагрегата с обща инсталирана мощност от 864 MW в генераторен режим и 788 MW в помпен режим. ПАВЕЦ Чаира е най-голямата помпено-акумулираща централа в югоизточна Европа. Захранва се с водите на язовир „Чаира“ в помпен режим и на язовир „Белмекен“ в генераторен режим.

Централата е изградена на два етапа в периода 1980÷1999 год.

Оборудването за първи етап е доставено от „Тошиба“-Япония. За втори етап оборудването е произведено по японски лиценз във „Вапцаров“ АД – гр.Плевен и „Елпром-ЗЕМ“ АД – гр.София.

Обхват на проекта

Дългогодишната експлоатация на системата за охлаждане на СТ-1 и СТ-2 (Силов трансформатор), както и химичния състав на язовирната водата са довели до наслагването на феробактерии и напреднала фаза на корозия по вътрешната повърхнина на тръбите. Това е предпоставка за пробив в тръбната линията и влошаване на ефективността на работа на охлаждащата система на трансформаторите. Тръбите преминават и през трите фази в горната част над трансформаторите – 19/400 kV. Съществува реална опасност от създаването на аварийна ситуация и възникване на загуби от неразполагаемост на мощност.

Проектът обхваща подмяната на съществуващите тръбни линии от вентилните помещения през трите помещения на фазите на трансформаторите до изхода във входно-изходната галерия с нови тръби от неръждаема стомана.
Извършен е монтаж на линията на СТ-1 и след проведени хидравлични проби за якост и херметичност, същата е предадена в редовна експлоатация.

Резултати

Подмяната на съществуващите линии от охладителната система повишава надеждността на експлоатация на силовите трансформатори – 19/400 kV.