+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Работен проект за монтаж на Петерсонова бобина към страна 20kV на тринамотъчните трансформатори СТ 101 и СТ 102 в ОРУ на ВЕЦ „Девин“.


Обобщение

 • период за изпълнение:
  Януари 2019 – Август 2019
 • Бюджет:
  6 400 EUR

Обект

ВЕЦ „Девин“ е разположена в близост до град Девин с обща инсталирана мощност от 88 MW. В централата има два вертикални хидроагрегата. ВЕЦ Девин е второто стъпало на каскадата Доспат-Въча (след ВЕЦ Тешел).

Обхват на проекта

По време на извършено преустройство на ОРУ 110kV във ВЕЦ Девин са демонтирани Петерсоновите бобини, които са били присъединени към страна 20kV на тринамотъчните трансформатори СТ 101 и СТ 102. Двата трансформатора осигуряват захранване на шинната система в ЗРУ 20 kV към която са присъединени изводи 20 kV. Изводите 20 kV от ЗРУ 20 kV на ВЕЦ Девин захранват местния товар в района на гр.Девин, който е част от мрежата на EVN.

Части на работния проект:

 1. Първична комутация;
 2. Строително-конструктивна част;
 3. Вторична комутация и автоматика;
 4. Изготвяне на План за безопасност и здраве;
 5. План за управление на строителните отпадъци;
 6. Количествено-стойностна сметка.

Резултат

Изпълнението на проекта ще осигури селективна работа на релейните защити във ВЕЦ Девин и надежно елекрозахранване на потребителите в района на гр.Девин.