+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на В и К в Централна алармена станция (ЦАС)


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Период за изпълнение:
  ННоември 2018 – Oктомври 2019
 • Стойност на договора:
  BGN 52 733.31
 • Партньори при изпълнение на проекта:
  Стромет 2004“ ЕООД – гр. Козлодуй
  АРТ – 07 ЕООД – гр. София
  ГРОЗДАНОВ КОНСУЛТ ЕООД – гр. София
  ИНПЛАН ООД – гр. София

Проект

Централната алармена станция се намира в сутерена на служба „Трудова медицина“, ЕП-2 на АЕЦ Козлодуй. Състои се от няколко помещения, в които са разположени комуникационно и компютърно оборудване, подложени на риск от наводняване при авария на преминаващи водопроводни и канализационни клонове.

Обхват на проекта

 • Изготвяне на работни проекти по части Архитектура, СК, В и К, ПБ и ПБЗ с цел претрасиране на водопроводни и канализационни клонове на сградата, както и решаване на проблемите с дъждовната канализация;
 • Доставка и входящ контрол на материалите;
 • Изпълнение на СМР съгласно одобрените от Възложителя проекти.

Резултат

Претрасирани водопроводни и канализационни клонове с цел защита на комуникационното и компютърно оборудване на ЦАС;

Ремонт и освежаване на санитарните помещения и част от лекарските кабинети на служба „Трудова медицина“