+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Реконструкция на спомагателни системи към 9GQ и 10GQ


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД
 • период за изпълнение:
  Август 2018 – Юли 2021
 • Бюджет:
  134 380 EUR

Обхват на проекта

Проектиране на тема: Реконструкция на спомагателни системи 5,6SS, 5,6ST и 5,6VC към турбогенератори ТВВ-1000-4УЗ.
Проектът е разработен в две фази: идеен проект и работен проект.

В обхвата на проекта са извършени:

 • Анализ и оценка за правилното функциониране на съществуващите системи с променените експлоатационни условия съгласно изискванията на новите генератори.
 • Анализ на оригиналния проект, както и на извършените през експлоатационния период изменения.
 • Извършен е преглед и анализ на експлоатационните параметри на разглежданото оборудване при работа в различни режими и през зимния и летния климатични сезони.
 • Изготвен е работен проект за всички свързващи системи, електро, КИП и А , строителна и технологични тръбопроводи и топлотехническо оборудване към представената реконструкция. В обхвата на проекта са извършени всички необходим анализ, за доказване на надеждната и ефективна работа на спомагателните системи, както хидро статичен и хидродинамичен анализ, топлопреминаване и термичен анализ, якостен анализ. В частта на работния проект е изпълнена сеизмична квалификация по аналитичен метод на втора категория тръбопроводи и оборудване за системи VC, ST, SS, VE, както за 5-ти, така и за 6-ти ЕБ.