+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Усъвършенстване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД блок 6 с актуален модел на системата за вътрешно-реакторен контрол (СВРК).


Обобщение

 • период за изпълнение:
  Февруари 2018 – Септември2018
 • Бюджет:
  451 000 BGN

Ядрената енергетика е класически пример за необходимостта и ползата от симулаторната технология и тя намира широко приложение във вид на учебни и инженерингови технически средства. Симулаторите в АЕЦ са предназначени главно за първоначално и поддържащо обучение на оперативния персонал, работещ в командната зала. . Същевременно те се използват в етапа на първоначална подготовка и на други групи персонал, както и на студенти от съответните инженерни специалности за запознаване с физиката на процесите, технологичната схема на блока и основното оборудване.

Обхват на проекта

В рамките на задачата бяха извършени следните основни дейности:

 • Разработване на модел за симулация на ниското ниво на СВРК-М;
 • Разработване на модел за симулация на високото ниво на СВРК-М;
 • Интеграция на симулационнния софтуер;
 • Проверка и настройване на алгоритми и графичен потребителски интерфейс;
 • Разработване на процедура за функционални изпитания на модела на СВРК-М;
 • Процедура за актуализация на модела на активната зона;
 • Заводски изпитания на модела на СВРК-М;
 • Обучение на персонал на АЕЦ „Козлодуй“;
 • Изпитания на модела на СВРК-М за приемане от АЕЦ „Козлодуй“
 • Актуализация на проектната документация.

Резултат

 • Новият модел на СВРК съответства напълно на направените подобрения на РУ във връзка с повишената мощност на блока на 104%;
 • Подменени съществуващите изчислителни устройства и софтуер на ПТК ВУ на СВРК;
 • Направени са функционални изменения на софтуер на ПТК ВУ за осигуряването на оперативния контрол на топлохидравличните параметри на касети при съвместна експлоатация на датчиците от щатния термоконтрол и датчиците в КНИТ;
 • Внесени са редица изменения в графичния интерфейс, входно-изходните сигнали и данните за горивото;
 • Подменени са работни станции на СВРК;
 • Подменена операционната система на работните станции на СВРК;
 • След изпълнението на проекта за усъвършенстване на модела на ядрената паро-производителна инсталация на симулатора, модела позволява симулация на състоянието на активната зона в произволно избран момент от реална или проектна кампания.