+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

ФЕЦ Воден свят – Банкя


Обобщение

 • Възложител:
  Воден свят – Банкя АД
 • период за изпълнение:
  Юни 2023 – Август 2023

Обект

Инсталираната пикова мощност на ФЕЦ е 12,6kWp, а капацитетът на локалното съоръжение за съхранение на енергия (акумулаторна батерия – АБ) е 15,36kWh.
Предназначението на ФЕЦ в комбинация с АБ е да осигури електрическо захранване, покривайки част от потреблението на електрическа енергия на обекта на Възложителя, без да се изнася (връща) излишна такава в електрическата мрежа на оператора (Електроразпределителното дружество).

Обхват на проекта

Обхватът на проекта включва – Проектиране по части „Електрическа“ и „Строително – конструктивна“; Доставка на цялостно основно и помощно оборудване; Монтаж и пускане в експлоатация.
Основните съоражения в проекта са:

 • Фотоволтаични панели – 28бр. x 450Wp;
 • Алуминиева конструкция с наклон 10° за монтаж на плосък покрив – Aerocompact;
 • Хибриден инвертор – 1бр. х 12kW;
 • Акумулаторна батерия – 1бр. х 15,36kWh;
 • DC ел. табла за стринговете и акумулаторната батерия – 2бр.

Електрическото присъединяване се реализира в ГРТ на обекта, като за целта в него са монтирани необходимата защитна и комутационна апаратура, както и оразмерени токови трансформатори, с които се прави измерване на енергийните потоци (консумирана енергия от мрежата на оператора, произвежданата енергия от ФЕЦ, енергията от акумулаторната батерия, консумираната от обекта).
С инсталираното приложение, освен мониторинг над системата, може да се прави и дистанционно управление, като задаване на различни параметри, режими на работа и др.