+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Язовир „Кричим“ – ремонт на напорен колектор за дренажна помпена станция ЯР „Въча“


Обобщение

 • Възложител:
  НЕК ЕАД
 • период за изпълнение:
  Март 2023 – Май 2023
 • Бюджет:
  45 995 EUR
Dam "Krichim"

Обект

Язовир „Кричим“ е най-долното стъпало на енергийната каскада „Доспат – Въча“. Язовирната стена се намира на около 10 kм южно от центъра на гр. Кричим, област Пловдив.
В основата на стената е изграден дренажен резервоар, в който се събират дренажните води от всички галерии в нея. Събраната вода в резервоара се извежда извън стената посредством дренажна помпена станция, съставена от помпи, спирателна арматура, напорен колектор и напорен водопровод.

Обхват на проекта

 • Доставка на материали по спецификация и изграждане на нов колектор по проект предоставен от възложителя.
 • Провеждане на хидравлични изпитания на новия колектор.

Резултати

 • Повишаване надеждността на дренажната помпена станция и осигуряване на дългосрочен ресурс на експлоатация при минимално техническо обслужване.
 • Демонтаж на съществуващия колектор след въвеждане в експлоатация на новия.
 • Изнасяне на генерираните отпадъци извън района на язовирната стена на площадка за рециклиране.