+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Консултантски услуги за Атомна електроцентрала Ел Дабаа


Обобщение

 • Възложител:Управление за атомни електроцентрали, ЕГИПЕТ
 • Период на изпълнение:
  Октомври 2018 – Март 2022

Проект

АЕЦ Ел Дабаа ще бъде първата атомна електроцентрала в Египет. Тя ще бъде построена от Росатом по договор от края на 2017 г. и ще включва 4 блока по 1200 MWe всеки. Руски компании ще подкрепят Египет в работата на централата и ще доставят горивото през целия живот на централата.

Управлението за атомни електроцентрали (NPPA) е египетската държавна агенция, която ще бъде собственик на АЕЦ Ел Дабаа. NPPA ангажира австралийската инженерна компания Worley в ролята на инженер на собственика (OE) за предоставяне на технически консултантски услуги по време на строителството и проектирането на електроцентралата. Една от основните роли на OE е да преглежда техническата документация, разработена от Изпълнителя за съответствие с условията на договорите между Собственика и Изпълнителя, както и приложимите кодекси и стандарти. Worley е признал експертизата и опита на персонала на GCR и е ангажирал GCR, за да увеличи екипа на Worley.

Обхват на проекта

Персоналът на GCR, предоставен за работа заедно с Worley по проекта, изпълнява следните основни дейности:

 1. Преглед на „лицензионна документация“ съгласно условията на договорите за инженеринг, доставки и строителство (EPC) и за третиране на отработено ядрено гориво (SNFT) за:
  1. Характеристики на обекта и как те са взети предвид при проектирането на единиците;
  2. Оценка на ядрена безопасност / Предварителен доклад за анализ на безопасността (PSAR) / Вероятностен анализ на безопасността (PSA) / управление на тежки аварии;
  3. Ядрена система за подаване на пара (NSSS) / технология за баланс на централата (BOP)&
  4. Системи за захранване и свързване към мрежата;
  5. I&C включително за Nuclear Island (NI) и BOP;
  6. Квалификация за безопасност на структури, системи и компоненти(SSC) на блоковете;
  7. Съответствие на документите с изискванията за качество на проекта;
  8. Участие в срещи с NPPA и изпълнители по проекта при необходимост.
 2. Преглед на „техническа документация“ съгласно условията на EPC и SNFT договор за:
  1. Съответствие между инженерните решения и резултатите от анализа на безопасността;
  2. Съответствие на проекта с изискванията на EPC и SNFT договори;
  3. Съответствие на проекта с кодовете и стандартите на EPC и SNFT;
  4. Безопасност и екологична квалификация на SSC на блока (да приемем, че SNFSF е включен в SSC на блока);
  5. Съответствие с най-добрите индустриални практики;;
  6. Съответствие на документите с изискванията за качество на Проекта;
  7. Участие в срещи с NPPA и изпълнители по проекта при необходимост.
 3. Предоставяне на входове и участие в изработването на авариен план извън площадката;
 4. Участие и принос в дискусиите с АОП и изпълнителите по Проекта за изясняване на обхвата и съдържанието на свързаните с безопасността документи на ОЯГ;
 5. Предоставяне на обучение на персонала на NPPA съвместно с персонала на Worley или самостоятелно, включително:
  1. Разработване на учебни материали в съответствие с изискванията, поставени от обучителния мениджър на Worley;
  2. Изнасяне на лекции, обучения и изпити;
 6. Предоставяне на обучение на работното място на персонала на NPPA, включително работа съвместно с персонала на NPPA.

Резултати

От 2018 г. служителите на GCR са участвали в множество кръгове на ревизия на концептуална документация, основен проект, предварителен доклад за анализ на безопасността, вероятностен анализ на безопасността и актуални доклади в подкрепа на различни глави на всеки от тези документи.Нашият екип редовно участва в срещи, за да обсъди своите констатации и да договори коригиращи действия с NPPA и Изпълнителите.