+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Mодернизация на въртящи филтърни решетки от системите за очистване на дунавска вода на АЕЦ Козлодуй


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • период за изпълнение:
  Август 2022 – Юни 2026
 • Бюджет:
  5 081 632 EUR

Проект

Целта на договора е проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нови въртящи филтърни решетки 5,6VA11,12,13N01,02 в ЦПС-3 на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. За целта се извършва поетапно работно проектиране, доставка на необходимото ново оборудване и резервни части, демонтаж на съществуващите въртящи решетки, монтаж и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване, обучение на персонала.
Съществуващите въртящи филтърни решетки тип ТН-3000-12500 са морално остарели, физически амортизирани, с високи разходи за поддръжка и обслужване и с намаляваща във времето надеждност.
Новите 12 броя въртящи решетки тип SO2 производство на фирма PROFILTER Sp. z o.o. (Полша), като концепция повтарят оригиналния проект от 80-те години. Като нововъведение е предложено алтернативно решение за конструкционните материали, гарантиращо олекотяване на конструкцията, подобряване гъвкавостта и плавността на работа. Подводната част на решетката и филтърните елементите са от корозионно устойчива стомана, а задвижването се осъществява посредством вулканизирани зъбни ремъци. Проекта предлага решение за подобряване уплътняването на въртящата филтърна решетка към направляващите, като е използвано съвременно и надеждно решение съобразено със съвременните тенденции в тази област.

Новото проектно решение осигурява:

 • Висока надеждност и ниска степен на авариране на въртящата решетка.
 • Значително намаляване на експлоатационните разходи.
 • Пълно уплътнение на системата водачи.
 • Много гладка и безшумна работа.
 • Висока устойчивост на корозия.
 • По-малка консумация на промиващата вода.
 • Спестяване на електрическа енергия (по-лека конструкция на филтриращият елемент).
 • Не изисква използването на система за контрол на сцеплението.

Обхват на проекта

 • Работно проектиране;
 • Изработка и доставка на оборудване;
 • Демонтаж на старото оборудване
 • Монтаж, ПНР и въвеждане в експлоатация на новодоставеното оборудване;
 • Обучение на минимум 24 представители на Възложителя.