+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Инженер L2 PSA

май 18, 2023

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

Инженер L2 PSA

Търсим кандидати с различни нива на умения в разработването на PSA модели на реакторна инсталация, басейн с отработено гориво, херметизация и т.н. с помощта на софтуера RISKSPECTRUM или подобен. Извършвайте анализи за целите на интерфейса L1&L2, дърветата на събитията за ограничаване и оценката на честотата на категорията на освобождаване. Анализ на резултатите от извършени изчисления с RISKSPECTRUM и изготвяне на документация. Освен това перфектният кандидат трябва да може да анализира резултатите от извършените изчисления с детерминистични кодове за тежки аварии (MELCOR, MAAP).

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ

 • Определяне на PDS атрибути
 • Разработване на модели на системи, включени в L1&L2 Interface bridge дървета
 • Разработване на дървета на събития за задържане и групиране в крайно състояние
 • Разработване на модели за явления при тежки аварии (напр. дървета на разлагане)
 • Проверка на разработените модели
 • Интерпретация на резултатите и предоставяне на препоръки
 • Документиране на моделите и резултатите
 • Разработване на доклади и друга необходима техническа документация в подкрепа на договора
 • Участие в екипни срещи, за координиране на работата, оценяване на стратегическите действия и въвеждане на нововъведения и подобрения
 • Взаимодействие с клиенти, за анализ на нуждите на L2 PSA и за предоставяне на най-подходящите технически и креативни решения
 • Разработване и провеждане на вътрешно и външно обучение по теми на L2 PSA
 • Разработването и извършването на термично-хидравлични анализи, изчисления, оценки и насоки в подкрепа на L2 PSA и/или анализ на тежки аварии е предимство
 • Взаимодействие с АЯР за поддръжка и защита на анализи от името на клиенти

СПЕЦИФИЧНИ КВАЛИФИКАЦИИ ЗА РАБОТА

Задължителни изисквания

 • Магистърска степен по машинно или ядрено инженерство или тясно свързана област от акредитиран колеж или университет
 • Основни компютърни умения – MS Office, Auto CAD, Excel
 • Трябва да отговаря на изискванията за достъп до централата без придружител
 • Предистория в ядреното инженерство
 • Отлично владеене на английски език – писане, четене и говорене
 • Работни познания за лицензиране на ядрения реактор, технически спецификации, граници на безопасност, лицензиране на кодова методология и свързани федерални разпоредби

Всяко едно от следните се счита за голям плюс

 • Опит с L2 и/или L1 PSA
 • Опит с RISKSPECTRUM, SAPHIRE, RISKMAN, EVNTRE
 • Познаване на технологията WWER и PWR
 • Руски и/или други допълнителни езици плюс
 • Предимство е познаването на българското и международното законодателство в областта на безопасното използване на ядрената енергия, ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и нормативната уредба, свързана с използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, безопасността на труда и пожарната безопасност.
 • Шофьорска книжка

ЛИЧНИ УМЕНИЯ

 • Силен стремеж за непрекъснато усъвършенстване и повишаване на уменията им в областта на L2 PSA и анализи на тежки аварии
 • Способност и желание за работа в екип
 • Честни и прями с високо ниво на личностен интегритет
 • Ориентиран към детайлите и отговорен за резултатите
 • Силни аналитични способности, умения за решаване на проблеми и умения за обработка
 • Отговорност към работа (клиент) и екип.

GCR ПРЕДЛАГА

 • Атрактивно заплащане
 • Бонуси
 • Възможности за редовна работа от вкъщи
 • Отлични условия на работа и възможност за професионално израстване
 • Динамична среда и разнообразие от платени обучения по специфични теми
 • Здравна осигуровка
 • MultiSport карта

Изпратете своята кандидатура

  ----------------------------


  ----------------------------