+ 359 2 4748 800 info@gcr.bg

Проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI


Обобщение

 • Възложител:
  АЕЦ Козлодуй ЕАД
 • Период на изпълнение
  Март 2020 – Юли 2020
NPP Kozloduy

Проект

Програмата за удължаване на живота до 60 години при 104% номинална мощност на блок 5 на АЕЦ Козлодуй предвижда допълнително укрепване при евентуално сеизмично въздействие на тръбопроводите за аварийно впръскване на борен разтвор в корпуса на реактора под налягане. В резултат на това е необходимо да се разработи работен проект за подмяна на хидравличен амортисьор 5TQ40JOI с компонент с по-голямо допустимо натоварване (не по-малко от 250kN).

Обхват на проекта

Обхватът на проекта включва разработване на работен проект (в съответствие с българското законодателство за инвестиционно проектиране и приложимите кодекси и стандарти), състоящ се от следните проектни части:

 • Структурни
 • Машини и технологии;
 • I&C и автоматизация;
 • Пожарна безопасност;
 • План за здравето и безопасността;
 • Радиационна защита;
 • Актуализация на доклада за оценка на безопасността.

Резултати

Проектът е разработен, представен и приет от Възложителя.